سئو ارزان

نمونه‌کار سئو داخلی و سئو محتوا «جنوب‌سافت»

آدرس وبسایت
jonobsoft.com
نوع پروژه
سئو داخلی / سئو محتوا
پکیج استفاده شده
سئو کامل داخلی(حرفه‌ای)
تاریخ رتبه کلمات
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه کار سئومدت زمان پروژه: ۳ روز

کلمات اصلی پروژه:

 1. ثبت نام وام ازدواج
 2. درخواست وام ازدواج

کلمات فرعی پروژه:

 1. سامانه ثبت نام وام ازدواج
 2. ثبت نام فوری وام ازدواج
 3. ثبت نام وام ازدواج ۳۰ میلیونی
 4. ثبت نام وام ازدواج در کوتاهترین زمان

لینک سازی برای این وب سایت انجام نشده است؛ تنها سئو کامل داخلی و سئو محتوا

 

سئو کامل داخلی و سئو متحوا در یک پکیج تحت عنوان «پکیج حرفه ای سئو کامل داخلی» ارائه می شود. این پکیج را در لینک روبرو مشاهده نمایید: پکیج حرفه ای سئو کامل داخلی

 

 وضعیت وبسایت :افزایش سرعت سایت درخواست وام ازدواج

نحوه پیشرفت کلمات پس از اعمال پکیج حرفه ای سئو کامل داخلی:

 1. کلمه «ثبت نام وام ازدواج در کوتاهترین زمان»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰ – ۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۱۱
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۲
  نمودار تغییر رتبه: 
  سئو کلمه ثبت نام وام ازدواج در کوتاهترین زمان
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 2. کلمه «ثبت نام فوری وام ازدواج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰ – ۱۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۶
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۴
  نمودار تغییر رتبه: 
  سئو ثبت نام فوری وام ازدواج
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 3. کلمه «درخواست وام ازدواج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰ – ۱۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۸۸
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۶
  نمودار تغییر رتبه: 
  سئو کلمه درخواست وام ازدواج
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 4. کلمه «سامانه ثبت نام وام ازدواج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰ – ۱۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۶۲
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۹
  نمودار تغییر رتبه: 
  سئو سامانه ثبت نام وام ازدواج
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 5. کلمه «ثبت نام وام ازدواج ۳۰ میلیونی»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۴۸
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۱۸
  نمودار تغییر رتبه: 
  سئو کلمه ثبت نام وام ازدواج 30 میلیونی
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 6. کلمه «ثبت نام وام ازدواج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج: ۴۵
  رتبه بعد از اعمال پکیج: ۷
  نمودار تغییر رتبه:ثبت نام وام ازدواج

 

در پکیج حرفه ای سئو کامل داخلی فعالیت هایی بر روی وبسایت انجام می گردد که تاثیر و نتیجه آن را بسیار سریع خواهید دید. برای مشاهده جزئیات این پکیج بر روی لینک روبرو کلیک کنید: پکیج حرفه ای سئو کامل داخلی

Image

Say Hello to the Most Advanced WordPress Theme Ever Made.

Creating stunning and professional websites has never been easier, today with Essentials you will be able to build awesome websites in no time!

View Case Study
Unlimited Possibilities
Create awesome and great looking websites with Essentials.
World Class Design
Create awesome and great looking websites with Essentials.
Premium Support
Create awesome and great looking websites with Essentials.
Made by pixfort team

Reinventing the Way you Create Websites.

What are you waiting for?

Creating stunning and professional websites has never been easier, today with Essentials you will be able to build awesome websites in no time!

Purchase Essentials
امتیاز دهید