سئو ارزان

نمونه کار لینک سازی «پیانو طنین»

آدرس وبسایت
pianotanin.com
نوع پروژه
لینک سازی
پکیج استفاده شده
لینک سازی لایه ای اقتصادی
تاریخ رتبه کلمات
۲۸ تیرماه ۱۳۹۸

نمونه کار لینک سازی هرمی

کلمات پروژه جهت لینک سازی:

 1. پیانو آرتسیا
 2. پیانو دیجیتال آرتسیا
 3. پیانو آکوستیک

نحوه پیشرفت کلمات پس از اعمال پکیج لینک سازی لایه ای

 1. کلمه «پیانو آرتسیا»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۲
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۱
  نمودار تغییر رتبه:
  سئو پیانو آرتسیا
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 2. کلمه «پیانو دیجیتال آرتسیا»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۳
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۱
  نمودار تغییر رتبه:
  سئو پیانو دیجیتال آرتسیا
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 3. کلمه «پیانو آکوستیک»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۱۹
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۵
  نمودار تغییر رتبه:
  لینک سازی لایه ای پیانو آکوستیک
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید