سئو ارزان

نمونه کار لینک‌سازی «ویپ ایکس»

آدرس وبسایت
vapex7.com
نوع پروژه
لینک سازی
پکیج استفاده شده
رپورتاژ دانشگاهی و خبری
تاریخ رتبه کلمات
۱۹ آبان ۱۳۹۹

نتایج زیر تنها با خرید یک عدد رپورتاژ خبری و یک عدد رپورتاژ دانشگاهی به دست آمده است

این وبسایت به لینک سازی بیشتری احتیاج دارد

نمونه کار لینک سازیکلمات استفاده شده در لینک سازی:

 1. راهنمای خرید ویپ
 2. جویس ویپ چیست
 3. پاد سیستم
 4. ویپ چیست

نحوه پیشرفت کلمات پس از اعمال یک رپورتاژ خبری و یک رپورتاژ دانشگاهی

 1. کلمه «راهنمای خرید ویپ»
  رتبه قبل از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 12
  رتبه پس از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: ۱
  نمودار تغییر رتبه:

  راهنمای خرید ویپبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید

 2. کلمه «جویس ویپ چیست»
  رتبه قبل از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 9
  رتبه پس از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 4
  نمودار تغییر رتبه:

  جویس ویپ چیستبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید

 3. کلمه «پاد سیستم»
  رتبه قبل از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 6
  رتبه پس از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 4
  نمودار تغییر رتبه:

  پادسیستمبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید

 4. کلمه «ویپ چیست»
  رتبه قبل از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 79
  رتبه پس از اعمال رپورتاژ خبری و دانشگاهی: 39
  نمودار تغییر رتبه:
  ویپ چیستبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
امتیاز دهید